Kallelse till Distriktsårs-kongress DÅK, i Gävle

Den 27 april 2019 hålls partiets 114:e distriktsårskongress i Gävle Distriktsårskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. 175 ombud från länets arbetarekommuner samlas för att fatta beslut som blir avgörande för hur partidistriktet fungerar som partiets regionala nivå. Ombud från arbetarekommunerna har således vid distriktsårskongressen ett stort ansvar för partidistriktets ledarskap, verksamhetsinriktning och utvecklingen av vår politik i länsperspektiv.
facebook Twitter Email