Politik för Nordanstig de kommande fyra åren

Framtiden – de kommande fyra åren

Från vårt valprogram 2018

VÅRA UNGA!
Vi vill behålla och utveckla våra skolor. Självfallet med en bra undervisning,
men vi vill också förbättra utemiljöerna på alla skolor


VÅRA ÄLDRE!
Vi vill ha trygghetsboenden i Bergsjö, Gnarp och Harmånger under perioden .
Harmångers trygghetsboende som redan är beslutat ska komma igång snarast.
Vi ska utveckla och förbättra för våra äldre.

VÅRT NÄRINGSLIV!
Arbetet med att ta fram industrimark ska fortsätta.

VÅR SAMHÄLLSPLANERING!
Fler detaljplaner ska tas fram. Det är en lång process som måste prioriteras.

VÅR PERSONAL!

Vi vill, tillsammans med de fackliga organisationerna, verka för heltid för alla anställda i Nordanstigs kommun.

VÅRA NYANLÄNDA!

Våra nyanlända, som fått uppehållstillstånd, ska in i arbete.

VÅRA POLISER!
Vi vill ha lokala poliser och kommer att arbeta för det.

VÅRA BOSTÄDER!
Vi vill bygga fler bostäder

VÅRT KULTURLIV!
Nordanstigs kommun ska på olika sätt värdesätta  och uppskatta förenings- och kulturlivet som ett mycket viktigt nav i vårt samhälle.

facebook Twitter Email